نمایش موارد بر اساس برچسب: اینفلوئنسر

بازاریابی اینفلوئنسر چیست؟

شنبه, 19 مرداد 1398 00:00

 امروزه صحبت از اینفلوئنسرها بسیار است اما باید بدانیم  جایگزین بازاریابی اجتماعی یا محتوا نخواهد بود، زیرا بدون آنها نمی تواند وجود داشته باشد.