نمایندگی هاست لینوکس آلمان

۸۰ گیگابایت

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

سالانه

 • ۸۰ گیگ فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • تمامی نسخه های PHP
 • دیتابیس نامحدود
 • SSL رایگان
 • Overselling
 • cPanel/WHM
 • بکاپ هفتگی و ماهانه

۴۰ گیگابایت

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سالانه

 • ۴۰ گیگ فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • تمامی نسخه های PHP
 • دیتابیس نامحدود
 • SSL رایگان
 • Overselling
 • cPanel/WHM
 • بکاپ هفتگی و ماهانه

۲۰ گیگابایت

۸۰۰,۰۰۰ تومان

سالانه

 • ۲۰ گیگ فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • تمامی نسخه های PHP
 • دیتابیس نامحدود
 • SSL رایگان
 • Overselling
 • cPanel/WHM
 • بکاپ هفتگی و ماهانه

۱۰ گیگابایت

۶۰۰,۰۰۰ تومان

سالانه

 • ۱۰ گیگ فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • تمامی نسخه های PHP
 • دیتابیس نامحدود
 • SSL رایگان
 • Overselling
 • cPanel/WHM
 • بکاپ هفتگی و ماهانه

۵ گیگابایت

۴۰۰,۰۰۰ تومان

سالانه

 • ۵ گیگ فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • تمامی نسخه های PHP
 • دیتابیس نامحدود
 • SSL رایگان
 • Overselling
 • cPanel/WHM
 • بکاپ هفتگی و ماهانه

۱ گیگابایت

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سالانه

 • ۱ گیگ فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • تعداد اکانت قابل میزبانی نامحدود
 • پارک دامنه نامحدود
 • زیر دامنه نامحدود
 • ایمیل نامحدود
 • تمامی نسخه های PHP
 • دیتابیس نامحدود
 • SSL رایگان
 • Overselling
 • cPanel/WHM
 • بکاپ هفتگی و ماهانه